Monday, January 11, 2010

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಂಭ್ರಮಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಖುಷಿಯ ಕ್ಷಣ :
(1) ಧಾರವಾಡ ಕೃಷಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಕೇಂದ್ರದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕೃಷಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ - 30-11-2003 (2) 'ಚರಕ' ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ - 2003 (3) ಪ.ಗೋ.ಪ್ರಶಸ್ತಿ - 2003 (4) 'ಮುರಘಾಶ್ರೀ' ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ - 2007

No comments:

Post a Comment