Sunday, January 10, 2010

'ಕಾಡು ಮಾವು' ಅನಾವರಣ.


ಶಿರಸಿ ಸನಿಹದ ಬೆಂಗಳಿಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಧಾರವಾಡದ ಕೃಷಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಕೇಂದ್ರದ ಒಂಭತ್ತನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ 'ಕಾಡು ಮಾವು' ಪುಸ್ತಕದ ಅನಾವರಣ. (ದಿನಾಂಕ 25-10-2009)

No comments:

Post a Comment